Listi, Christi och Xsti framför Strömsholms slott en solig vårdag

Tosti och Questi på vindbryggan framför Gripsholms slott

Christi vid Rytterne G:a kyrkoruin

Questi i Newton Regis, UK

Westi framför Häringe Slott

Labradorer på sightseeing