Lvsti

Maybe i bänken

Maybe

Questi i ringen

Questi vid ankdammen i Newton Regis

Questi utanför puben Queens Head i Newton Regis


Questi, Maybe och Lvsti på Cruft's 2008